Thủ Thuật

  • Khám phá 22 thẻ bài hệ Plant trong Axie Infinity (Update)

    Sơ đồ “tương xung tương khắc” của các hệ Axie Các thẻ bài Miệng (Mouth) Axie hệ Plant có 4 thẻ bài skill cho bộ phận miệng, chủ yếu là hồi HP và cướp năng lượng. Vegetal Bite SERIOUS Steal 1 energy from your opponent when comboed with another card nghĩa là ăn trộm ăn cắp 1 năng lượng của…

    Xem ngay »
Back to top button