Giá trị kinh tế của loài sứa

  • Tin Tức

    Top 18 Sự thật thú vị nhất về loài sứa

    1 2 Thông tin mô tả Sứa lược là một ngành nhỏ (danh pháp khoa học: Ctenophora) cùng với ngành Ngành Thích ty bào (Cnidaria) hợp thành nhóm động vật ruột khoang (Coelenterata) trong động vật đối xứng tâm (Radiata). Sứa có ước tính có khoảng 100-150 loài được xác nhận. Sứa (lớp Scyphozoa) hay sưa sứa (phương ngữ Nam…

    Xem ngay »
Back to top button